My Image

Tarieven

Gemiddeld leidt mediation in 4 tot 6 bijeenkomst van 2 uur tot een oplossing.

De kosten van mediation omvatten:

  1. Het honorarium van de mediatior
  2. Huur gespreksruimten
  3. Kosten externe deskundigen (indien van toepassing)

Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Meestal betalen partijen elk de helft van de kosten van de mediation, maar zij kunnen onderling ook een andere verdeelsleutel overeenkomen.

Wanneer de financiën een belemmering voor u zijn, kan het mogelijk zijn op basis van een toevoeging het mediationtraject in de gaan. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand,
klik hier.Postadres

ClickMediation
Rodenburghlaan 12
1181 PX Amstelveen

Contact

E-mail sonja@clickmediation.nl
Mobiel: 06 301 777 28

KwaliteitsregisterLinks