My Image

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een probleem of geschil, met behulp van een deskundige, neutrale conflictbemiddelaar, 'de mediatior'. Partijen zien bij een conflict vaak de oplossing niet meer. Toch blijkt deze er in veel gevallen wel te zijn. De mediator begeleidt de betrokkenen bij de zoektocht naar hun oplossing. Zij draagt de oplossing niet aan maar begeleidt het proces, de weg naar de oplossing. Zij is gericht op herstel van de relatie en verbetering van de communicatie.
Belangrijk hierbij is dat de partijen de wil hebben om er samen uit te komen en dat ze dit doen op vrijwillige basis. Daarentegen is mediation niet vrijblijvend. De betrokkenen moeten bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing.
Een derde belangrijk uitgangspunt bij mediation is de vertrouwelijkheid. De partijen verbinden zich vooraf, door het tekenen van een mediationovereenkomst, over datgene wat tijdens de bijeenkomsten vertrouwelijk wordt besproken. Deze geheimhouding geldt ook voor de mediator.
ClickMediaition is een initiatief van
Sonja Draaisma, MfN registermediator.


Voordelen van mediation

  • Snelheid; er is geen wachttijd en meestal zijn 4 tot 6 gesprekken voldoende om tot een oplossing komen
  • Dat alle betrokkenen achter de oplossing van het conflict staan
  • Kostenbeheersing, de kosten worden doorgaans door partijen gedeeld en is er 1 mediator nodig
  • Een informele werkwijze
  • Geheimhouding en vertrouwelijkheid; de gesprekken vinden in beslotenheid plaats
  • Deskundige begeleiding; de mediation wordt begeleid door een Mfn registermediatorPostadres

ClickMediation
Rodenburghlaan 12
1181 PX Amstelveen

Contact

E-mail sonja@clickmediation.nl
Mobiel: 06 301 777 28

KwaliteitsregisterLinks